Bioremediacja – zastosowanie

Bioremediacje mikrobiologiczną szczególnie wykorzystuje się w przypadku:

płytkich jezior i innych zbiorników wodnych,

stawów rybnych i hodowlanych,

lagun w oczyszczalniach ścieków,

stawów miejskich i rekreacyjnych,

płytkich zatoki dużych jezior,

starorzeczy o niewielkim przepływie wód.

Bioremediacja – zastosowanie

W każdym typie zbiornika wodnego właśnie ta metoda pomaga osiągnąć spektakularne efekty:

dodatkowe natlenienie wód i osadów dennych,

usunięcie nadmiaru osadów organicznych,

wsparcie naturalnych procesów samooczyszczania się wód,

mineralizacja zasobów fosforu organicznego i zneutralizowania nadmiaru fosforanów mineralnych w wodzie i osadach dennych,

zredukowanie ilości materii organicznej w wodzie i osadach dennych,

kontrolowanie silnych zakwitów fitoplanktonu i eliminowanie cyjanobakterii (sinic)

Bioremediacja mikrobiologiczna pozwala również podnieść efektywność rybackiej gospodarki hodowlanej poprzez poprawienie jakości biologiczno-chemicznej i sanitarnej wód oraz poprawę ich bioróżnorodności.