Bioremediacja
mikrobiologiczna

Bioremediacja mikrobiologiczna

Podstawy bioremediacji mikrobiologicznej oparte są na naturalnych procesach samooczyszczania się wód.

Bioremediacja jest to jedna z biologicznych metod rekultywacji, która wykorzystuje specjalnie dobrane szczepy bakterii oraz interakcje mikrobiologiczne zachodzące w ekosystemie wodnym. Wyselekcjonowane w tym celu zespoły mikroorganizmów mają duży potencjał biochemiczno-metaboliczny, który wykorzystywany jest do rozkładu substancji organicznych. Bioremediacja mikrobiologiczna jest
nieinwazyjna
i bezpieczna dla środowiska, usuwa zanieczyszczenia zarówno z wody jak i z osadów dennych. Stosowana jest na świecie już od kilkunastu lat, w Polsce – zaledwie od kilku lat.

Co dzieje się z biomasą podczas stosowania bioremediacji mikrobiologicznej?

Mikroorganizmy, które konsumują materię organiczną rozpuszczoną w wodzie jednocześnie inicjują jej przejście
do wyższych poziomów troficznych. Najważniejszym etapem w tym procesie jest biotransformacja rozpuszczonej w wodzie materii organicznej do cząstkowej materii organicznej. To zadanie wykonują bakterie heterotroficzne.

Jakie pozytywne zmiany zachodzą w ekosystemie, dzięki zastosowaniu odpowiednich mikroorganizmów?

Aktywny metabolizm bakterii w procesach rozkładu (asymilacji i mineralizacji) materii organicznej doprowadza do:

  • wzrostu biomasy bakterii – właśnie w niej wiązane są duże ilości związków organicznych i biogennych (węgiel, azot, fosfor, siarka),
  • szybkiego „zjadania” wytworzonej biomasy przez bakteriożerców i organizmy zwierzęce wyższego poziomu (duże bezkręgowce, ryby, ptaki, ssaki),
  • wyniesienia z ekosystemu dużej porcji materii organicznej w postaci odławianej biomasy,
  • mineralizowania 70-90% materii organicznej do dwutlenku węgla, soli mineralnych azotu, fosforu i siarki.